GOLD HARVESTING COMPETENCE CENTER

Breganze üretim tesisi, 1873’ten beri tar覺m makineleri ve ekipmanlar覺 üretme konusunda köklü bir geçmie sahiptir. Temelinde müteri memnuniyeti, arat覺rma, yenilik ve kalite yer almaktad覺r.

Deneyimi ve sayg覺nl覺覺 ile 2004 y覺l覺nda AGCO Corporation’un dikkatini çekmi ve 2011’de fabrikan覺n devral覺nmas覺 tamamlanm覺t覺r. Bu zamandan itibaren AGCO, Avrupa’daki tüm biçerdöver üretimini Breganze tesisinde younlat覺rarak buray覺 AGCO Avrupa Hasat Operasyonlar覺 için stratejik bir yer haline getirmitir.

AGCO; mühendislik ve üretimin nas覺l yap覺laca覺, organizasyon uzmanl覺覺 ve Breganze fabrikas覺n覺n teknolojik kültür deerleri ile güçlü ekilde belirleyerek tar覺msal mekanizasyon için komple çözümler sunmak üzere bunu genel stratejisinin ayr覺lmaz bir parças覺 olarak gelitirmitir.

Bu, Avrupa Hasat Operasyonlar覺 Merkezi Breganze misyonumuzun temelini atan; sürekli gelimekte olan, küresel pazar taleplerine h覺zl覺 ve etkin bir biçimde cevap verebilen ve  müterilerimizin sürekli deien ihtiyaçlar覺n覺 kar覺layan, yenilikçi ve yüksek kaliteli hasat makinelerini üretmek ilkeleri ile çal覺an bir  merkezidir. Bizim müterilerimize taahhüdümüz; karl覺 büyüme elde etme çözümleri salayarak, memnuniyet, verimlilik ve mükemmellik sunmakt覺r.

BALANTI

GOLD HARVESTING COMPETENCE CENTER
GOLD HARVESTING COMPETENCE CENTER