LAVERDA PERSONEL襤:
TEKNOLOJ襤YE YN VEREN B襤LG襤

Deneyim, beceri ve teknolojik kültür bizim en büyük deerlerimizdir. Laverda için çal覺mak; 襤talyan tar覺msal mekanizasyonunda tarih yazm覺 ve yazmaya devam eden bir irket içerisinde çal覺ma gururu ve fark覺ndal覺覺 anlam覺na gelir.

Tar覺m ekipmanlar覺 üreten ve arap makinesi yapan 1873'teki esnaf atölyesi büyük bir sanayi gerçeine dönütü. Makineler, teknolojiler ve insanlar sürekli gelimitir ve iyi kökler iyi meyveler üretir. Laverda fabrikas覺 da sal覺kl覺 ve salam köklere sahiptir.

Laverda Pazarlama ve Servis uzmanlar覺 piyasa ile sürekli temas halindedir ve tasar覺mc覺lar覺 ve mühendisleri ile tam sinerji faaliyetleri içerisinde müteri taleplerini irkete an覺nda rapor ederler.

Bu nedenle, dünya çap覺nda hasat ekipmanlar覺 üzerinde y覺llar覺n vermi olduu tecrübeye sahip tasar覺mc覺lardan ve teknisyenlerden oluan arat覺rma ve gelitirme personeli müterilerin beklentilerini kar覺layacak projeler gelitirebilmektedirler.

Y覺llar içerisinde edinilen nas覺l yap覺l覺r felsefesi, büyük potansiyele sahip yüksek teknoloji makineleri ile biçerdövere dönüür. Ayn覺 zamanda, ortak bir hat üzerindeki platform ile Agco’nun arat覺rma ve gelitirme departmanlar覺 aras覺ndaki s覺k覺 iliki, tasar覺mc覺lar覺n küresel tasar覺mlar覺n覺 paylamalar覺na (3D CAD modelleri ile oluturulan) proje geliiminin farkl覺 aamalar覺nda iyiletirmelere yard覺mc覺 olur.

LAVERDA PERSONEL襤:
TEKNOLOJ襤YE YN VEREN B襤LG襤
LAVERDA PERSONEL襤:
TEKNOLOJ襤YE YN VEREN B襤LG襤
LAVERDA PERSONEL襤:
TEKNOLOJ襤YE YN VEREN B襤LG襤